paslauga Rėžiame biržes

Biržė – tai miško plotas, kuris yra paruoštas iškirtimui. Biržių rėžimas – tai miško teritorijos, kurioje vyksta nuolatinis ar selektyvus kirtimas, pažymėjimas (nustatymas). Rėžiant biržes, pažymimos ir nustatomos kirtimo teritorijos, pažymimi kirtimui numatyti medžiai. Biržių rėžimas reikalingas tolesniam miško kirtimui vykdyti.

Kaip rėžiamos biržės? Biržės rėžiamos, vadovaujantis nustatytomis ribomis, kurios, be kita ko, gali būti brėžiamos, palei natūralaus reljefo ribas: proskynas, kitas aiškiai skirtinas gamtines ribas. Lygumose išsidėsčiusiuose miškuose biržės, dažniausiai, rėžiamos, laikantis stačiakampio formos ribų, o kalvotose vietovėse biržių ribas gali diktuoti ir reljefo charakteris.

Netaisyklingos konfigūracijos miško plotai, paruošti iškirtimui, leistini tuo atveju, jeigu jų dydis neviršija miškotvarkos projekte ir kituose dokumentuose numatytų skaičių. Jeigu biržės ribose randasi neeksploatuojami plotai (jaunuolynai, vidutinio amžiaus medynas, netinkamas kirtimui ir pan.) arba nepadengtos mišku teritorijos, jie pažymimi ir pašalinami iš kirstino ploto. Taigi, galite nesijaudinti, kirtimui netinkami Jūsų miško plotai liks saugūs.

Mes ne tik rėžiame biržes, bet ir atliekame visus su tuo susijusius miško darbus: ženkliname medžius kirsti, prieš pradedant minėtus darbus, rengiame miškotvarkos projektus, kurie būtini, norint kirsti mišką. Iškirtę mišką, nepaliksime Jūsų nežinioje. Kita mūsų vykdoma paslauga – miško sodinimas (miško atsodinimas), apie kurį daugiau informacijos taip pat surasite mūsų svetainėje. MSK „Privati girininkija“ – ištikimas Jūsų pagalbininkas, visais miškininkystės klausimais.

Nurėžę biržes, iškirtę ir ištraukę Jūsų mišką specialiu transportu, pasirūpinsime tolesniu medienos keliu pas medienos perdirbėjus ar kitus suinteresuotus asmenis. Miškininkystė – specifinė sritis, reikalaujanti visapusiško išmanymo. Tai ne tik miško priežiūros ir pačios miškininkystės išmanymas, bet ir susipažinimas su teisine baze, LR įstatymais, reglamentuojančiais šią veiklos sritį. Todėl, vis daugiau miškų savininkų nusprendžia rūpesčius, susijusius su miškotvarka, patikėti profesionalams.

MSK „Privati girininkija“ – miško savininkų kooperatyvas, kurio nariai visapusiškai susipažinę su savo veiklos sritimi bei turi ilgametę miškininkystės patirtį. Mes sutvarkysime visą kirtimo dokumentaciją, pažymėsime medžius iškirtimui ir nurėšime biržes. Miškas gali atnešti didelę naudą, o ataugintas jaunuolynas prisideda prie gamtos atsikūrimo ciklo, tačiau tam būtina reguliariai atnaujinti medelyną. Patikėkite šį rūpestį mums!

galite Susisiekti
Laiškas sėkmingai išsiųstas.
Klaida! Laiško išsiųsti nepavyko.