paslauga Miško kirtimo leidimai

Miško kirtimas – neišvengiamas procesas, norint naudotis nuosavu mišku, gauti iš jo pajamų. Juk subrendusią medieną, kaip ir bet kokį kitą žemėje užaugusį derlių, reikia nuimti (nukirsti). Tuo labiau, kad kai kurių rūšių perbrendę medžiai pradeda pūti, trūnyti, prarandą vertę. Tiesa, pagal LR įstatymus, nukirstą mišką privalu atkurti per 3 metus. Taigi tiek kirtimo leidimais, tiek pačiu kirtimu, bei po jo sekančiu miško atsodinimu, reikia rūpintis labai atsakingai.

Tačiau tam, kad galima būtų kirsti mišką, jo savininkas privalo pasirūpinti atitinkamais leidimais. Miško kirtimo leidimai išduodami valstybinės miškų tarnybos teritoriniuose poskyriuose.

Leidimai kirsti mišką privalomi visiems kirtimams, išskyrus:

  • jaunuolynų ugdymo kirtimus (iki 20 metų medynuose);
  • atrankinius sanitarinius kirtimus, kai iškertami sausuoliai ar vėjavartos;
  • atrankinius sanitarinius kirtimus;
  • baltalksnių, drebulių, gluosnių ir blindžių kirtimą neplynais kirtimais III–IV miškų grupių miškuose, nesvarbu, koks medyno amžius;
  • neplynus kirtimus vyresniuose kaip 20 metų III–IV miškų grupių medynuose, kai miško savininkas savo reikmėms per metus iš vieno hektaro išsikerta iki 3 kietmetrių likvidinės medienos, bet ne daugiau kaip 15 kietmetrių iš viso savo miško žemės sklypo;
  • kirtimus, skirtus ribinėms linijoms prakirsti (iki 1,5 metro į savo miško valdos pusę);
  • plynuosius sanitarinius kirtimus – stichinių nelaimių miškuose atvejais;
  • retinimo ir einamuosius kirtimus.

Taigi, iš pateiktų nuostatų, akivaizdu, kad leidimai nereikalingi tik smulkiems miško tvarkymo darbams. Daugeliu kitų atvejų, ypač, siekiant atlikti pagrindinio tipo kirtimą subrendusiame miške, norint panaudoti nukirstą medieną, leidimai reikalingi. Tačiau, juos gauti nėra taip paprasta, dėl eilės formalumų bei netrumpo dokumentų sąrašo, būtino leidimui gauti.

Todėl, ruošiantis kreiptis dėl miško kirtimo leidimo išdavimo, pasiruošimo darbus geriausia patikėti patyrusių miškininkų komandai – MSK „Privati girininkija“. Pasiruošimas prasideda dar nuo miškotvarkos projekto rengimo. Taip pat, siekiant gauti leidimą miško kirtimui, reikalingas biržės atrėžimo brėžinys ir kiti, su biržių atrėžimu susiję, bei Jūsų nuosavybės teisę į miško valdą patvirtinantys dokumentai.

Tokie dokumentai, kaip minėti miškotvarkos projektai ir kt., yra specifinė, teisinė sritis. Norėdami sumažinti savo rūpesčių naštą, leiskite visais šiais formalumais pasirūpinti mums. Mes informuosime Jus apie visus leidimams gauti reikalingus dokumentus, o sutvarkę juos, galėsime ir toliau tęsti bendradarbiavimą, kertant mišką, išgabenant nukirstą medieną ir t. t.

galite Susisiekti
Laiškas sėkmingai išsiųstas.
Klaida! Laiško išsiųsti nepavyko.